Ko smo mi

Agroinvest Fondacija Srbija (skraćeno: AFS) zvanično je registrovana 2011. godine. Rad fondacije posvećen je dobrobiti dece Srbije, a na prvom mestu one koje pripadaju ranjivim grupama dece.

Decenijska izloženost ratnim dejstvima, nasilju i nemaštini ostavili su duboki trag na živote dece i njihovih porodica. Zbog toga su u periodu produžene tranzicije neophodna dodatna sistemska briga i razvijene održive usluge socijalne zaštite za svu decu koja imaju potrebe za njima, kao i ulaganja u kvalitetnije obrazovanje sve dece.

Iako je pokrenuto nekoliko značajnih reformskih procesa na polju socijalne zaštite i obrazovanja, puno izazova je i dalje pred svim značajnim akterima. Nakon decenije reformi i dalje postoji potreba za prisustvom internacionalnih ogranizacija i fondova koji mogu da podrže rad organizacija civilnog društva kao pružaoca socijalnih i obrazovnih usluga, ali i institucija socijalne zaštite i obrazovanja kojima je potrebno osnaživanje za nove uloge i kvalitetnije pružanje usluga.

Agroinvest fondacija Srbija je stalni partner World Vision-a. Osnovne aktivnosti fondacije koje se sprovode u partnerstvu sa regionalnom kancelarijom World Vision za Srednji Istok i Istočnu Evropu, World Vision Austrijom i World Vision Nemačkom obuhvataju:

  • praćenje, prikupljanje podataka i istraživanja o reformama socijalne zaštite i obrazovanja za decu u saradnji sa institucijama i civilnim sektorom;
  • rad sa lokalnim akterima i institucijama na kreiranju mreže interesktorskih partnerstava u oblastima socijalne zaštite i obrazovanja;
  • osnaživanje Mreže organizacija za decu Srbije– MODS;
  • podrška i saradnja sa Koalicijom organizacija za decu šireg Regiona Crnog mora – ChildPact.